1.
PODESZWA, Paweł. „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem” (Łk 18,3). Status wdowy w Opus Lucanum. Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 22 październik 2015, T. 8, nr 2, s. 81–100. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/BPTh.2015.011.