1.
SZCZUR, Piotr. Dzieło stworzenia w Homiliach na Księgę Rodzaju św. Jana Chryzostoma. Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 16 lipiec 2011, T. 4, s. 321–339. [udostępniono 28.11.2021]. DOI 10.12775/BPTh.2011.016.