1.
STRZAŁKOWSKA, Barbara. Księga Rodzaju w Septuagincie. Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 16 lipiec 2011, T. 4, s. 97–121. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/BPTh.2011.005.