1.
PACZKOWSKI, Mieczysław Celestyn. „Melior est canis vivus leone mortuo”. Koh 9,4 w patrystyce greckiej i łacińskiej. Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 29 grudzień 2021, T. 14, nr 4, s. 419–443. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/BPTh.2021.022.