1.
KUŚMIREK, Anna. Prorok Salomon i jego proroctwa w Targumie Koheleta. Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 29 grudzień 2021, T. 14, nr 4, s. 383–399. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/BPTh.2021.020.