Szczur, P. „Dzieło Stworzenia W Homiliach Na Księgę Rodzaju św. Jana Chryzostoma”. Biblica Et Patristica Thoruniensia, t. 4, lipiec 2011, s. 321-39, doi:10.12775/BPTh.2011.016.