Olszewska, K. „Tolerancja bałwochwalców Czy Radykalizm Chrystusa? Dylemat członków Kościoła W Pergamonie (Ap 2,14–17)”. Biblica Et Patristica Thoruniensia, t. 9, nr 2, grudzień 2016, s. 41-54, doi:10.12775/BPTh.2016.013.