[1]
D. Kotecki, „Wprowadzenie”, BPTh, t. 5, s. 9–12, grudz. 2012.