[1]
P. Szczur, „Dzieło stworzenia w Homiliach na Księgę Rodzaju św. Jana Chryzostoma”, BPTh, t. 4, s. 321–339, lip. 2011.