[1]
J. Słomka, „(Nie)obecność idei upadku w preegzystencji w pierwszej homilii Orygenesa o Księdze Rodzaju”, BPTh, t. 4, s. 259–271, lip. 2011.