[1]
M. Karczewski, „Baranek – Lew z pokolenia Judy Chrystocentryczna reinterpretacja Rdz 49,9 w Ap 5,5”, BPTh, t. 4, s. 151–163, lip. 2011.