[1]
B. Strzałkowska, „Księga Rodzaju w Septuagincie”, BPTh, t. 4, s. 97–121, lip. 2011.