[1]
K. Olszewska, „Tolerancja bałwochwalców czy radykalizm Chrystusa? Dylemat członków Kościoła w Pergamonie (Ap 2,14–17)”, BPTh, t. 9, nr 2, s. 41–54, grudz. 2016.