Słomka, J. (2011) „(Nie)obecność idei upadku w preegzystencji w pierwszej homilii Orygenesa o Księdze Rodzaju”, Biblica et Patristica Thoruniensia, 4, s. 259–271. doi: 10.12775/BPTh.2011.013.