Wajda, A. M. (2023) „Wybrane przykłady realiów biblijnych ze świata flory i fauny wprowadzone do przekładu Pisma Świętego przez św. Hieronima”, Biblica et Patristica Thoruniensia, 16(1), s. 51–73. doi: 10.12775/BPTh.2023.003.