Szczur, Piotr. 2011. „Dzieło Stworzenia W Homiliach Na Księgę Rodzaju św. Jana Chryzostoma”. Biblica Et Patristica Thoruniensia 4 (lipiec):321-39. https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.016.