Wajda, Anna Maria. 2023. „Wybrane przykłady realiów Biblijnych Ze świata Flory I Fauny Wprowadzone Do przekładu Pisma Świętego Przez św. Hieronima”. Biblica Et Patristica Thoruniensia 16 (1):51-73. https://doi.org/10.12775/BPTh.2023.003.