Olszewska, Karolina. 2016. „Tolerancja bałwochwalców Czy Radykalizm Chrystusa? Dylemat członków Kościoła W Pergamonie (Ap 2,14–17)”. Biblica Et Patristica Thoruniensia 9 (2):41-54. https://doi.org/10.12775/BPTh.2016.013.