Szczur, P. (2011). Dzieło stworzenia w Homiliach na Księgę Rodzaju św. Jana Chryzostoma. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 4, 321–339. https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.016