Słomka, J. (2011). (Nie)obecność idei upadku w preegzystencji w pierwszej homilii Orygenesa o Księdze Rodzaju. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 4, 259–271. https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.013