Karczewski, M. (2011). Baranek – Lew z pokolenia Judy Chrystocentryczna reinterpretacja Rdz 49,9 w Ap 5,5. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 4, 151–163. https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.007