Strzałkowska, B. (2011). Księga Rodzaju w Septuagincie. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 4, 97–121. https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.005