Tułodziecki, T. (2011). Teologia i antropologia w historiografii deuteronomicznej Rdz 1,1–4,1. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 4, 11–25. https://doi.org/10.12775/BPTh.2011.001