Wyrąbkiewicz, A. (2015). Mistyczna teoria odkupienia w pismach św. Grzegorza z Nyssy. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 7(3), 125–143. https://doi.org/10.12775/BPTh.2014.017