Dybała, J. (2017). Kobiety w listach Grzegorza z Nazjanzu. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 10(3), 391–421. https://doi.org/10.12775/BPTh.2017.020