Olszewska, K. (2016). Tolerancja bałwochwalców czy radykalizm Chrystusa? Dylemat członków Kościoła w Pergamonie (Ap 2,14–17). Biblica Et Patristica Thoruniensia, 9(2), 41–54. https://doi.org/10.12775/BPTh.2016.013