(1)
Ćwik, K. Rodzenie Słowa W świetle Tomaszowego Komentarza Do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2). BPTh 2016, 8, 27-37.