(1)
Koshchuk, O. Księga Rodzaju Jako źródło Duchowej Inspiracji W Moralia in Iob św. Grzegorza Wielkiego. BPTh 2011, 4, 341-360.