(1)
Słomka, J. (Nie)obecność Idei Upadku W Preegzystencji W Pierwszej Homilii Orygenesa O Księdze Rodzaju. BPTh 2011, 4, 259-271.