(1)
Strzałkowska, B. Księga Rodzaju W Septuagincie. BPTh 2011, 4, 97-121.