(1)
Pawłowski, Z. Próba Abrahama Lektura Narracyjna Rdz 22. BPTh 2011, 4, 37-62.