(1)
Wyrąbkiewicz, A. Mistyczna Teoria Odkupienia W Pismach św. Grzegorza Z Nyssy. BPTh 2015, 7, 125-143.