(1)
Wajda, A. M. Wybrane przykłady realiów Biblijnych Ze świata Flory I Fauny Wprowadzone Do przekładu Pisma Świętego Przez św. Hieronima. BPTh 2023, 16, 51-73.