(1)
DybaƂa, J. Kobiety W Listach Grzegorza Z Nazjanzu. BPTh 2017, 10, 391-421.