[1]
Wajda, A.M. 2023. Wybrane przykłady realiów biblijnych ze świata flory i fauny wprowadzone do przekładu Pisma Świętego przez św. Hieronima. Biblica et Patristica Thoruniensia. 16, 1 (maj 2023), 51–73. DOI:https://doi.org/10.12775/BPTh.2023.003.