1.
KOWALSKA, Barbara. Bitt-, Dank- und Bußwallfahrten in den Annnales seu Cronicae incliti Regni Poloniae von Jan Długosz (1415–1480). Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 13 wrzesień 2015, T. 10, s. 425–452. [udostępniono 9.2.2023]. DOI 10.12775/BPMH.2015.016.