1.
SZYMBORSKI, Wiktor. Medieval Rome in Poland – Indulgences of the Churches of the City [of Rome] and Jubilee Indulgences in Medieval Poland. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 13 październik 2015, T. 10, s. 397–424. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/BPMH.2015.015.