1.
BÖHM, Marcin. Herzog Ludwig II. von Brieg (1384 – 1436). Pilger – Herrscher – Bankrotteur. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 10 październik 2015, T. 10, s. 251–266. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/BPMH.2015.009.