1.
RATAJCZAK, Krzysztof. The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 10 październik 2015, T. 10, s. 227–250. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/BPMH.2015.008.