1.
CIESIELSKI, Tomasz & SAWICKI, Mariusz. Pilgrimages of the Polish Gentry to Holy Places in the 17th and the 18th Centuries. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 10 październik 2015, T. 10, s. 181–196. [udostępniono 29.2.2024]. DOI 10.12775/BPMH.2015.006.