1.
SKOWROŃSKA, Renata. Kronika Polskiej Misji Historycznej. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 15 październik 2015, T. 10, s. 9–16. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/7858.