1.
ROSENSTOCK, Dirk. O pruskiej polityce zdrowotnej w dawnej prowincji Poznań w latach 1899–1919. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 17 wrzesień 2021, nr 16, s. 291–299. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/BPMH.2021.015.