1.
PLUTA-SALADRA, Edyta. Stan i perspektywy badań nad średniowiecznymi żeńskimi klasztorami w Małopolsce. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 17 wrzesień 2021, nr 16, s. 35–60. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/BPMH.2021.002.