1.
SKOWROŃSKA, Renata. Kronika Polskiej Misji Historycznej. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 17 wrzesień 2021, nr 16, s. 7. [udostępniono 17.1.2022].