1.
ESCHERICH, Mark. Planowanie miasta oszczędzonego od zniszczeń. Koncepcje urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane prof. dr. Tomaszowi Topfstedtowi z okazji jego 65. urodzin. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 13 wrzesień 2012, T. 7, s. 115–148. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/BPMH.2012.005.