1.
KOZINA, Irma. Odbudowa Raciborza i Gliwic po II wojnie światowej – poszukiwanie stylu narodowego?. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej [online]. 13 wrzesień 2012, T. 7, s. 93–114. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/BPMH.2012.004.