Szymborski, W. „Medieval Rome in Poland – Indulgences of the Churches of the City [of Rome] and Jubilee Indulgences in Medieval Poland”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, t. 10, październik 2015, s. 397-24, doi:10.12775/BPMH.2015.015.