Böhm, M. „Herzog Ludwig II. Von Brieg (1384 – 1436). Pilger – Herrscher – Bankrotteur”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, t. 10, październik 2015, s. 251-66, doi:10.12775/BPMH.2015.009.