Ratajczak, K. „The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, t. 10, październik 2015, s. 227-50, doi:10.12775/BPMH.2015.008.