Ciesielski, T., i M. Sawicki. „Pilgrimages of the Polish Gentry to Holy Places in the 17th and the 18th Centuries”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, t. 10, październik 2015, s. 181-96, doi:10.12775/BPMH.2015.006.